מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

צו הרחבה בענף שירותי כוח אדם

2. הגדרות 

בהסכם זה תינתן למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

"החוק" – חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996, כפי שהוא בתוקף      

במועד חתימת ההסכם וכפי שיהיה בתוקף מעת לעת.

"ההסכם" – הסכם קיבוצי כללי זה.

"הסכם קיבוצי" – כהגדרתו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

"השמה" – הצבת עובד לעבודה אצל מעסיק בפועל לצורך בחינת התאמתו להעסקה במישרין ע"י המעסיק בפועל.

"חברה" / "חברת כ"א" / "מעסיק" – קבלן כח אדם כהגדרתו בסעיף 1 לחוק.

"חודש עבודה" / "משרה מלאה" – לצורך צבירת הזכויות הסוציאליות יחשב כחודש מלא, חודש עבודה בן 175 שעות.

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן