מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

צו הרחבה בענף החקלאות

צו הרחבה בענף החקלאות - גנני נוי ומשתלות

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957(1), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7020/99) שבין התאחדות האכרים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים מיום ח' בטבת התשנ"ט (27 בדצמבר 1998) כפי שעודכן בהסכם בין הצדדים האמורים (7012/2000) ביום כ"ה בחשון התש"ס (7 בנובמבר 1999).

כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל גנני הנוי בענף גננות הנוי והמשתלות ומעבידיהם, למעט:

(1) עובדים שיש להם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים, ומעבידיהם;

(2) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

תוספת ההוראות המורחבות

מספר הסעיף בהסכם

א. הגדרות

(1) "פועל גנים" –

 פועל בלתי מקצועי, העוסק בעבודות גינון שונות בשנות העבודה הראשונה והשניה.

(2) "פועל גנים מאומן" –

פועל גנים בעל ניסיון של שנתיים אשר לא עבר הכשרה והשתלמות בבי"ס מוכר. פועל זה רשאי לפנות לועדה המשותפת להתאחדות האכרים ולאיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים, חטיבת גנני הנוי והמשתלות, בבקשה לקבל תעודת "פועל גנים מאומן". הועדה המשותפת רשאית לאשר תואר כנ"ל גם לעובד העוסק בגינון פחות משנתיים, אם מצאה שהוא מתאים לכך. 

(3) "גנן מקצועי" –

פועל גינון שעבר הכשרה והשתלמות בבית ספר מוכר וקבל תעודה מבית-ספר או סוג מקצועי ממשרד העבודה.

ב. אי-הרעת תנאים

הסכם זה בא לקבוע תנאים אחידים לעבודה במשק, אולם אין האמור בו בא להרע תנאי עבודה אישיים ומיוחדים מוסכמים/או נהוגים במקום עבודה כלשהו.

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן