מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957(1), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7032/2000) שבין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, מיום י"ב בטבת התש"ס (21 בדצמבר 1999) וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף הבניה ועבודות ציבוריות, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים, ומעבידיהם:

תוספת ההוראות המורחבות

תוקפו של ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניה והעבודות ציבוריות(2)  יוארך בשינויים הבאים:

מספר הסעיף בהסכם

1. טבלאות שכר

1.1.2 תחול הרחבה נוספת של בסיס חישוב השכר לצרכי הרחבת הפרשה לפנסיה בלבד כמפורט בסעיפים 1.2. ו- 1.3 להלן כרכיב בפני עצמו (בדומה לתמריץ אי היעדרות) ולא לצרכים אחרים כלשהם (להלן:"תוספת 2000").

1.2 טבלת שכר חדשי לפועלים

1 דרגה2 שכר לצרכי הרחבת חישוב ההפרשה לפנסיה בלבד (בש"ח)

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן