מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

צו ההרחבה בדבר תשלום ימי הבראה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957 [1][1] , אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן-ההסכם) שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, מיום 18 ביוני 2006, ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוצים הוא 7032/2006, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006) על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

  1. עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17 (א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
  1. עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשרות הציבורי.
  1. עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

תוספת ההוראות המורחבות

מס' הסעיף בהסכם

2. מחיר יום הבראה יהיה – 318 ₪ לכל יום הבראה.

3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הקיבוצי המוארך [2] , ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן