מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

חוק השירותים

לאחרונה עברה פה אחד בקריאה ראשונה, הצעת חוק לתיקון חוק שעות העבודה והמנוחה שמטרתו לעגן בחוק הפסקות לצורך שימוש בשירותים במהלך יום העבודה.

את ההצעה לתיקון יזמה חברת הכנסת שלי יחימוביץ' והוא כולל הוספת סעיף 20א: (הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים) שנוסחו כדלקמן:

20א(א) עובד רשאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו.

(ב) המעביד יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבת מקום העבודה; שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לפטור מתחולת הוראות סעיף קטן זה סוגי מעבידים, סוגי עבודות או סוגי מקומות עבודה, או לקבוע כללים ותנאים לתחולת ההוראות האמורות עליהם.

(ג) אין באמור בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין לעניין חדרי שירותים, אלא להוסיף עליהן".

אין ספק שחוק זה יכול שיסייע לשומרים ומאבטחים, לקופאיות, למוקדנים ולמגזרי עובדים נוספים שמתקשים לממש את הזכויות הבסיסיות ביותר שלהם.   

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן