מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

תשלום בגין בדיקות רפואיות הקשורות להריון

משך הזמן שעובדת בהריון יכולה להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון, וחובת המעסיק בתשלום שעות ההיעדרות.

בהתאם לסעיף 7 (ג) לחוק עבודת נשים רשאית עובדת בהיריון להיעדר מהעבודה במהלך חודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה מחייב זאת. היעדרות מכוח הוראה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה, אבל ימי ההיעדרות אינם מזכים את העובדת בשכר עבודה בגין התקופה הזאת.

בהתאם לסעיף 7(ה) לחוק עבודת נשים, רשאית עובדת להיעדר מעבודתה אם הדבר נדרש לצורך פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון, או למטרת בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות להיריון. משך תקופת ההיעדרות מכוח הוראה זו הוא מוגבל. משמדובר באשה העובדת שבוע עבודה מלא, ההיעדרות לא תעלה על ארבעים שעות במשך חודשי ההיריון.

לגבי אישה העובדת במשרה חלקית (עד ארבע שעות ביום) ההיעדרות למטרת בדיקות רפואיות, המותרת על פי חוק עבודת נשים, לא תעלה על עשרים שעות במשך חודשי ההיריון. תקופת היעדרות על פי סעיף זה נחשבת לתקופת עבודה, והעובדת זכאית לקבלת שכר בגין תקופה זו.

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן