מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק

חוק עבודת נשים מאפשר לנשים להתפטר לשם טיפול בתינוק שטרם מלאו לו תשעה חודשים. להלן נוסח מכתב התפטרות.

טופס התפטרות מעבודה לפי סעיף 7 ב' לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963.

1) אני הח"מ……………………………………………………….

שם פרטי ומשפחה          ת"ז

……………………………………………………………………….

מען

מודיע בזה על התפטרותי מעבודה מכח סעיף 7(ב) לחוק, לצורך טיפול בילד שפרטיו רשומים להלן:

(2) פרטי הילד

……………………………………………………………………….

שם פרטי ומשפחה            ת"ז

……………………………………………………………………….

מען               תאריך לידה או תאריך קבלת הילד לאימוץ

הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך עבור לסעיף (6).

אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

(3) בת הזוג………………………………………………………….

שם פרטי ומשפחה                 ת"ז

……………………………………………………………………….

מען

הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפני מועד ההתפטרות כאמור בסעיף 1 לטופס, ולא התפטרה מעבודתה מכוח סעיף 7(א) לחוק.

(4) פרטי המעביד של בת הזוג

……………………………………………………………………….

שם המעביד של בת הזוג     שם העסק או מקום העבודה

(5) אנו מצהירים כי בתאריך ………..  מסרנו העתק מהצהרה זו למעביד של בת הזוג לפי הפרטים הרשומים בסעיף (4) לטופס.

(6) הילד נמצא בהחזקתי הבלעדית בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלה של בת זוגי (מצורף אישור רפואי).

 …………             …………………             ……………………

  תאריך                חתימת בן הזוג            חתימת בת הזוג

תקנות פיצויי פיטורים(פתח בטאב חדש בדפדפן)

האם התובעת התפטרה או פוטרה מעבודתה?(פתח בטאב חדש בדפדפן)

האיסור לעבוד בעבודה נוספת בלא אישור המעביד(פתח בטאב חדש בדפדפן)

פיטורים בהריון(פתח בטאב חדש בדפדפן)

התפטרות בדין מפוטר(פתח בטאב חדש בדפדפן)

התפטרות בדין פיטורין(פתח בטאב חדש בדפדפן)

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן