מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

קצין תגמולים

פיצוי לנפגעים תוך כדי ועקב שירות במסגרת שירותי הביטחון

התקנות והחוקים המסדירים את זכויות נפגעי מערכת הביטחון

קצין תגמולים הוא שאחראי על תביעות להכרה של זכויות נפגעי מערכת הביטחון והוא עושה זאת במסגרת החוקים הבאים:

 • חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח-1988
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב). חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), תשנ"ו-
 • חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.
 • חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 (נוסח משולב).
 • חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960.

מי יוכר כנכה תוך כדי ועקב השירות?

בהתאם לתקנות ולחוקים המסדירים את התגמול לנפגעי מערכת הביטחון, מי שיוכל להיות מוכר כנפגע תוך כדי ועקב שירות במסגרת שירותי הביטחון של המדינה הוא כל אדם שנפגע תוך כדי ועקב השירות באחד מהגופים הבאים: צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד, משמר הכנסת וכל שירות אחר ששר הביטחון הכריז עליו כשירות צבאי, ושכתוצאה מהפגיעה איבד מכושרו לפעול באופן קבוע או זמני ונגרמה לו נכות כתוצאה מכך.

פגיעה זו עשויה להיות כתוצאה מתאונה, מחלה שפרצה עקב תנאי שירות או תאונה בעת חופשה החל מיום 5.2.1988 (בתנאי שהתאונה ארעה במהלך 14 ימי החופשה הראשונים ודרגת הנכות היא 20% לפחות ) .

כיצד תוגש הבקשה להכרת זכות?

הבקשה לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 תוגש תוך שלוש שנים מהפגיעה למשרד הביטחון, קצין תגמולים על גבי טופס מיוחד המגובה במסמכים רפואיים וחומר עובדתי המעיד על נסיבות הפגיעה.

במקרים מסוימים יוכל קצין תגמולים להאריך את פרק הזמן בו ניתן להגיש את התביעה לפיצוי.

חשוב לציין כי הזכות להכרת נכות או מחלה כרוכה בהליך מורכב וממושך.

זכויות נכים לפי חוקים אחרים

כאשר גורם אזרחי מעורב בגרימת הנכות כמו במקרה של תאונת דרכים עם גורם אזרחי, יוכל הנפגע לבחור בין הזכות לפיצוי לפי החוק האזרחי (במקרה זה החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים( לבין חוק הנכים .

גמלת תגמולים לשארי נכה שנפטר

 • מי שהיה זכאי לתגמולים בשעת פטירתו , תמשיך להשתלם גמלה באותו שיעור למשך 36 חודשים לבן המשפחה עליו הורה הנכה בתביעה שהוגשה לקצין התגמולים . במקרה שאין הוראה – ישולם התגמול לידי בן/בת הזוג, אם אין בן/בת זוג – קצין תגמולים ייתן את ההוראה למי לשלם .
 • נכה שנפטר והייתה לו דרגת נכות בגובה 50% ומעלה והיה גם נכה נצרך (כלומר – הוכר כמי שלא הייתה לו הכנסה מעבר לתגמול) ישולם לבן/ת זוגו/תו תגמול למשך 36 חודשים בסכום השווה לתגמול לאלמנה ללא ילדים .
 • נכה בשיעור של 50% או יותר עקב פציעה בפעילות מבצעית אשר נפטר וסיבת הפטירה לא הייתה קשורה בנכות, תהה אלמנתו, זכאית לתגמול בלבד (ללא יתר הזכויות) ובניכוי  קצבת השארים המתקבלת מהמוסד לביטוח לאומי .
 • נכה נצרך שנפטר ובשעת פטירתו היה בעל דרגת נכות מיוחדת או דרגת נכות בשיעור 90% עקב פגיעה בראש, ייחשב לצורך תגמול כחייל שנספה במערכה כאמור בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה .

 ועדה רפואית לקביעת דרגת הנכות

מי שתביעתו הוכרה על ידי קצין תגמולים יוזמן להיבדק על ידי ועדה רפואית המורכבת מרופאים מומחים המתמנים על ידי שר הביטחון.

ועדה זו מוסמכת לקבוע את דרגת הנכות של נכה שהוכר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום ) תשי"ט – 1959, על בסיס הממצא הרפואי והתאמתו לרשימת המבחנים לקביעת דרגת נכות. תפקידה להעריך את דרגת הנכות על בסיס המסמכים הרפואיים ועל סמך בדיקת הנפגע.

הרכב הוועדה הרפואית נקבע על ידי יושב ראש הועדות הרפואיות ובהתאם לתחום הבעיה הרפואית ועליה לכלול רופא אחד או יותר (בהתאם לתחום הבעיה הרפואית).

קביעת דרגת הנכות

 • דרגת הנכות תקבע בהתאם לסעיפים המתאימים בקובץ המבחנים לקביעת נכות לפי תקנות חוק הנכים .
 • דרגת נכות המורכבת ממספר ליקויים רפואיים תחושב באופן משוקלל. כלומר, אדם שנפגע במספר איברים או סובל ממספר פגיעות מתחומים שונים, תשקלל הועדה את סך הנכות שנגרמה לו עקב האירוע באופן שאינו חיבור אחוזי הנכות.

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות
דרכי התקשרות
רח' תובל 13 רמת גן 5252228
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן