מלאו טופס לחזרה

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דיני ביטוח

חברות הביטוח יודעות להציע פרמיות מעניינות ולגבות כסף עבורן חודש בחודשו. ואילו, במקרים בהם רוצים להפעיל את הביטוח, הודות "למקרה ביטוחי" המצוי בפוליסה, התביעה לא בהכרח תתקבל. מה עושים במקרה כזה ואיך אפשר למצות את זכויות המבוטח כדין? למשרד אריק שלו ושות', התשובה.

מדוע חשוב לקבל תמיכה משפטית במסגרת תביעות ביטוחיות?

עקרונית, פרמיה ביטוחית נועדה לכסות מקרים ביטוחיים. ההבטחה היא, שבהינתן קרות המקרה הביטוחי, יהיה לכך פיצוי כספי הולם. בהתאם לתנאי הפוליסה. ואילו, בהינתן קרות המקרה, והגשת התביעה לכיסוי, ישנם מקרים בהם חברת הביטוח לא תמהר או תאשר את התשלום. יש בכך היגיון, שכן על חברות הביטוח להבין למי לשלם ומתי לשלם, ועל פי כן משתדלות להסיק מסקנות באילו מקרים נכון לשלם ובאילו לא. זה לא אומר שחברת הביטוח תנסה להימנע מתשלום בכל מחיר, לאור כך שעדיין מדובר בעסק.

נניח שאנחנו מוכרים בייגלה, ואנחנו לוקחים עליו תשלום. הצעד הבא הוא כמובן להעניק בייגלה, כדי שאנשים יידעו שכדאי לעשות איתנו עסקים. על פי כן, ניתן להסיק שחברות הביטוח מבינות את זה ולא מנסות להימנע מתשלום. ואילו, באם התרחשה אי הבנה או שתביעה לא התקבלה, ניתן לפנות לעורך דין המתמחה בדיני ביטוח, כדי למצות את זכויות המבוטח כדין.

מה כוללים דיני ביטוח?

דיני ביטוח, מעבר להיותם מושג קונקרטי, מהווים קטגוריה הכוללת לא מעט אפשרויות. אם נמנה לפחות חלק מהן נקבל:

 1. ביטוח רכב
 2. 2. ביטוח נסיעות
 3. ביטוח בריאות
 4. ביטוח סיעודי
 5. 5. ביטוח חיים
 6. ביטוח דירה
 7. 7. ביטוח תאונות אישיות
 8. 8. ביטוח עסקים
 9. ביטוח ימי ואווירי

וכן הלאה.

מה תפקידו של עורך דין המתמחה בדיני ביטוח?

הסיפור חל כאשר מבוטח יוצר קשר עם החברה המבטחת (או סוכנות הביטוח), כדי לדווח על קרות מקרה ביטוחי. לאחר מכן, מתבקש ממנו להגיש טופס תביעה ולממש זכויותיו כדין. בהמשך, חברת הביטוח יכולה לעשות אחד משני דברים: לקבל את התביעה או לדחותה. באם החליטה לדחות, עליה לנמק ("חובת ההנמקה"). ובכך תמסור מסמך המסביר ומפרט את סיבות הדחייה.

באם תביעת הביטוח התקבלה, על חברת הביטוח לשלם את התגמולים למבוטח תוך תקופה של 30 יום. מדובר על תקופה החלה ממועד השלמת חקירת המקרה וקבלת המסקנה שחברת הביטוח אכן מתבקשת לשלם תגמולים למבוטח. באם היה איחור, הרי שחברת הביטוח יכולה להיות חשופה לתשלומי ריביות ואף סנקציות מטעם בית משפט. עורך דין המתמחה בדיני ביטוח יכול להיכנס לתמונה הן כאשר תביעה נדחתה והן כאשר התקבלה. למעשה, הוא יכול להיכנס לתמונה הרבה לפני כן, כדי לוודא את מיצוי הזכויות כדין.

עורך דין המתמחה בדיני ביטוח יכול לסייע וללוות לקוחות שפשוט לא יודעים את זכויותיהם, או לא קוראים או מבינים את פרטיה פוליסה שחתמו עליה. בין היתר, לאור השפה המקצועית והנישתית, הסייגים והאותיות הקטנות. במילים אחרות, עורך דין המתמחה בדיני ביטוח אחראי ללוות את לקוחותיו למען קבלת תגמולים מחברת הביטוח בהינתן מקרה ביטוחי, עוד מרגע הפנייה הראשונית.

על מה ימליץ עורך דין המתמחה בדיני ביטוח ללקוחותיו למען קבלת התגמול הביטוחי?

 1. בהינתן קרות אירוע ביטוחי, עליהם לפנות לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח. בהקדם האפשרי.
 2. זאת על מנת לקדם את הליך הבירור של חברת הביטוח לגבי התביעה. לאחר שהושלם תהליך הבירור, בהנחה שהתביעה התקבלה, הרי שזה גם יקדם את המועד הסופי (תקופה של 30 יום) לקבלת תגמולים.
 3. כל איחור בהגשת התביעה יכול לספק תירוץ שלא להיענות לה. אלא אם כן ניתן להוכיח בבית משפט כי מדובר באיחור מוצדק שלא אפשר נזק לחקירת חברת הביטוח.
 4. להעביר את טופס התביעה, לוודא שהגיע ליעדו ולצרף כל מסמך רלוונטי שיכול לתמוך בתביעה.
 5. לדייק בפרטים הרשומים בניסוח מסמך התביעה, כמו גם להקפיד על עקביות בתיאור המקרה. זאת בהתאמה למסמכים המצורפים. יש לוודא עקביות ומסירת תצהירים אחידים לכל הגורמים המעורבים: כל הגופים בחברת הביטוח ובבית המשפט. יש למקד את תשומת הלב בעובדות ובנתונים מבלי להעלות השערות או מידע שאינו וודאי.
 6. אין לנקוב בסכום התגמולים. בייחוד אם בהמשך התהליך יתברר כי ישנה זכאות לסכום תביעה גבוה משהיה צפוי. ישנה המלצה לציין על גבי טופס התביעה כי התובע שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכתוב לפי נוסח סופי.
 7. יש לשתף פעולה עם שלוחי חברת הביטוח. מתבקש למסור מידע מהימן, מדויק ומפורט כמו גם לייצר את המסמכים הרלוונטיים ביותר תוך פרק זמן סביר.
 8. יש לנהוג בשיקול דעת ובקור רוח. יש להימנע מאמירות שאינן מבוססות על נתונים ועובדות. יש לשמור על קור רוח לכל אורך התהליך.
 9. באם חברת הביטוח דחתה את התביעה, יש להקפיד לקבל את מכתב הדחייה. שכן, חובה על חברת הביטוח להעביר מסמך זה. על חברת הביטוח להעביר את המכתב המפרט את הסיבות לדחייה תוך פרק זמן של 30 יום מרגע הגשת טופס התביעה (ומסמכים נוספים).
 10. יש להימנע מלענות באופן עצמאי לחברת הביטוח. בין אם מדובר על מענה על מכתב דחייה ואחרים. באם הלקוח טרם פנה לעורך דין המתמחה בדיני ביטוח, יכול להיות שזו תהיה נקודה טובה לערב אותו. זאת כדי לשמור על שיקול דעת, קור רוח ולהמשיך לנהל את התהליך באופן מקצועי.
 11. בהינתן קבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח, ניתן להתייעץ עם עורך דין המומחה לתחום דיני ביטוח כדי לבדוק היתכנות  לערעור על הסירוב. משמע, לתביעה משפטית אל מול חברת הביטוח. באופן כללי, חברת הביטוח תתבקש להעלות את הטיעונים שפירטה במכתב הדחייה, אלא אם כן קיבלה לידיה מידע חדש.

מהי התיישנות במסגרת דיני ביטוח?

 1. חשוב לפעול לקבלת תגמולים מחברת הביטוח באופן מידי, שכן בתחום דיני ביטוח, ישנה התיישנות של זכויות לאחר פרק זמן מסוים.
 2. התיישנות זו חלה לאחר שלוש שנים ממועד האירוע הביטוחי. מנגד, ניתן לבקש הארכה מחברת הביטוח. ועם זאת, יש להקפיד לקבל אותה בכתב.
 3. באם תביעה ביטוחית נדחתה שלא כדין (לדעת התובע), וברצונו לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט -אין ההתיישנות המקורית רלוונטית.
 4. ההתיישנות אינה תקפה במקרי "עילה מתחדשת". באם מדובר בנזק מתמשך, כמו נכות ואובדן כושר עבודה. במקרה זה הזכאות לא תחלוף לאחר שלוש שנים. ועל פי כן ניתן להגיש את התביעה גם בתקופה שלאחר המועד. סעיף זה יכול להיות רלוונטי באם התגלה שממדי הנכות התבררו זמן מה לאחר המקרה. על כן, ביכולתו של מבוטח לתבוע זכויותיו רטרואקטיבית.

כיצד משרד עורכי הדין אריק שלו ושות' יכול לעזור?

על פי כן, ניתן לראות שיש לא מעט הסתעפויות, סייגים והמלצות במסגרת הגשת תביעה ביטוחית. משרדנו ישמח לסייע וללוות את המבוטח עוד מהרגע הראשון. משרדנו מייעץ ומייצג לקוחות למעלה משני עשורים, מחזיק ברקורד הצלחות מוכח בתחומים משפטיים שונים ודורג בדירוג BDI כאחד ממשרדי עריכת הדין המומלצים. לפרטים נוספים וקבלת ייעוץ ראשוני, ניתן ליצור עימנו קשר כעת.

שתפו:

/ 5.

לקבלת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות
דרכי התקשרות
רח' תובל 13 רמת גן 5252228
לקבלת ייעוץ/ייצוג משפטי ללא התחייבות

ברוכים הבאים לאתר אריק שלו ושות' משרד עורכי דין

דילוג לתוכן