משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום
גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2020, הוא 5,300 ₪ לחודש. 30/03/2020

החזר נסיעות

החזר נסיעות
החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום. 30/03/2020

גובה דמי הבראה

גובה דמי הבראה
שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 432 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן למרץ 2020)30/03/2020

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש"ח פיצויי לאחר חמישה חודשי עבודה

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש
לאחרונה פסק בית הדין פיצויי בסך 120,000 ש"ח בגין פיטורין של אישה הרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.30/03/2020

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת
תיקון חוק שעות העבודה והמנוחה - סירוב לעבוד ביום המנוחה, תיקן עיוות אשר חייב עובדים אשר אינם מעוניינים לעבוד בשבת להצהיר כי הם דתיים שומרי מצוות.30/03/2020דיני עבודה

Russian

Для назначения встречи (без обязательств) звоните по телефонам: 073-2505300 или оставьте свои данные: Имя: Телефон:


מספר מדרגים:231 דירוג ממוצע:5.0
 

Для назначения встречи (без обязательств) звоните по: 073-250-5356

или оставьте свои данные: Имя:  Телефон:

Вас уволили и не заплатили выходное пособие?
Вы хотите подать апелляцию в медицинскую комиссию?
Вы хотите подать иск на общую инвалидность?
Вам положено освобождение от уплаты подоходного налога?

Адвокатская компания «Арик Шило и партнеры» предоставляет широкий спектр юридических услуг в области трудового права, социального обеспечения, страхового права, гражданского и хозяйственного права, и имеет большой опыт и надежную репутацию.
Если ваши трудовые права ущемлены или вы хотите подать иск для реализации ваших медицинских прав в Ведомство национального страхования или в страховую компанию, обращайтесь к нам за консультацией и юридическим представительством, и вы получите быстрый ответ на вашем родном языке.
Компания имеет большой опыт представления интересов работников и работодателей, и обладает новейшей информацией в области судебных решений и обновления законодательной базы. Юристы фирмы предоставляют профессиональное полное юридическое представительство, в зависимости от конкретных потребностей заказчика. Юридические услуги предоставляются клиенту коллективом адвокатов для контроля и взаимного обогащения.
Компания также пользуется помощью эксперта, которая имеет 29-летний опыт и знания, и занимала руководящий пост в Ведомстве национального страхования.
Обратиться по поводу консультации или представительства можно через контактную форму на сайте. Вы получите быстрый ответ на вашем родном языке.

Области специализации и практики

Специализация в области трудового права
Права работников в израильском законодательстве являются производными от основных законов, законов о защите прав, коллективных договоров, приказов о расширении, индивидуальных трудовых договоров, а также различных положений и правил. Все эти законы предназначены для урегулирования трудовых отношений и предотвращения нарушения прав работников.

Сущность социальных прав в Израиле
Выходное пособие
Тот, кто работал один год подряд, а сезонный работник - два сезона в течение двух лет подряд – у одного и того же работодателя или на одном месте работы и был уволен, имеет право на получение выходного пособия от своего работодателя при увольнении. Если вам не выплачено выходное пособие или выходное пособие выплачено не полностью, обращайтесь в наш офис, используя контактную форму на сайте.

Оплата сверхурочных часов
В соответствии с Законом «О часах работы и отдыха», оплата сверхурочных часов работы штатного сотрудника составляет: 125% за первые два часа сверхурочных, и 150% - за третий час и более. Согласно статье 5 Закона «О защите заработной платы», работодателю запрещено устанавливать валовую оплату, т.е. заработную плату, которая уже включает оплату за сверхурочную работу и / или оплату ежегодного отпуска. Это разрешено только при определенных условиях. Если вам не заплатили заработную плату за сверхурочную работу, пожалуйста, обращайтесь в наш офис и получите то, что вам положено по закону.

Оплата праздничных дней
Право на оплату праздничных дней устанавливает, что работник, получающий помесячную заработную плату, имеет право на оплату праздничных дней. Работник, получающий дневную заработную плату, который работал не менее трех месяцев, имеет право на оплату двух дней Рош а-Шана, Йом Кипур, два дня праздника Суккот, два дня праздника Песах, праздник Шавуот и День Независимости. Рабочий-нееврей имеет право получить оплату праздничных дней в соответствии с его религией. Обращайтесь в наш офис, используя контактную форму на сайте, чтобы получить полную оплату праздничных дней, на которую вы имеете право.

Пособие по болезни
Работник имеет право на 18 оплачиваемых дней отсутствия по болезни в год, начиная со второго дня болезни. Второй и третий день болезни работника оплачивается в размере 37% от зарплаты, с четвертого дня и далее - 75% от дневной заработной платы. Дни отсутствия по болезни могут накапливаться до квоты в 90 дней. Если вы заболели и вам не были оплачены дни отсутствия по болезни, обращайтесь в наш офис, и мы поможем вам получить полную зарплату, которая вам положена в соответствии с законом.

Право на оплачиваемый отпуск
В отличие от других трудовых прав, которые были перечислены, источником права на оплачиваемый отпуска служит не закон, а общий коллективный договор, к которому добавлен приказ о расширении. Цель этого права помочь работнику, который работает, по крайней мере, год на своем рабочем месте, поехать в отпуск и вернуться к работе с новыми силами. Стоимость одного дня оплачиваемого отпуска в частном секторе составляет 365 шекелей в день, в государственном секторе - 411 шекелей за один день. Количество дней оплачиваемого отпуска зависит от сектора и стажа работы. Если в вашем листе расчета зарплаты не отображается оплачиваемый отпуск, обратитесь в наш офис, используя контактную форму на сайте.

Пенсионные отчисления
В начале 2008 года вступил в силу новый закон о защите прав работников, который расширяет права работников на обязательное пенсионное обеспечение. Этот порядок требует, чтобы работодатели производили отчисления на пенсионное страхование работника. Если работодатель не хочет производить пенсионные отчисления, обращайтесь в наш офис, используя контактную форму на сайте.

Другие области специализации:

Минимальная заработная плата, предварительно уведомление об увольнении, задержка в выплате зарплаты, ежегодный отпуск, ликвидация предприятия, увольнение при беременности и многие другие области права.

Специализация в области реализации медицинских прав (Ведомство национального страхования, страховое право, налогообложение и т.д.)
Наш офис является экспертом во всех областях, связанных с реализацией медицинских прав, исками к страховым компаниям, ликвидацией предприятий и т.п. Если вы получили травму, заболели или вам положены деньги от страховой компании, обращайтесь в наш офис, чтобы с нашей помощью вести дела с различными организациями.

Ведомство национального страхования
Ведомство национального страхования действует на основании Закона «О Ведомстве национального страхования» от 1953 года, принятого с целью «социальной защиты граждан». Среди областей, за которые Ведомство национального страхования несет ответственность: производственные травмы, инвалидность, право на пособие для лиц с ограниченной подвижностью, пособие жертвам террора и помощь лицам, пострадавшим от полиомиелита и стригущего лишая. В этих случаях Ведомство национального страхования помогает застрахованным денежными субсидиями, пособиями и различными льготами.

Медицинская комиссия
Когда подается иск в Ведомство национального страхования по поводу производственной травмы, профессионального заболевания, общей инвалидности, полиомиелита, стригущего лишая и др., чтобы определить размер компенсации и степень инвалидности, истец должен предстать перед медицинской комиссией Ведомства национального страхования. Поскольку выводы медицинской комиссии будут определять процент инвалидности и, следовательно, размер компенсации, пенсии и пособия, очень важно явиться на комиссию спокойным и подготовленным. Более того, в большинстве случаев присутствие на медицинской комиссии ограничивается несколькими минутами, поэтому, чтобы гарантировать, что вы сможете передать всю необходимую информацию за одну или две минуты, предоставленные вам, необходимо прийти подготовленным.

Обращение в наш офис позволит вам максимально подготовиться к медицинской комиссии вместе с ведущими специалистами в области медицины и Ведомства национального страхования.

Ответственный сотрудник по вопросам пенсии
Ответственный сотрудник по вопросам пенсий несет ответственность за рассмотрение просьбы о признании прав пострадавших в сфере безопасности. Право быть признанным потерпевшим имеет любой человек, пострадавший в результате службы в одной из следующих организаций: ЦАХАЛ, израильская полиция, тюремная служба, Общая служба безопасности – ШАБАК, Моссад, охрана Кнессета и любая другая служба, которую министр обороны объявил военной службой, и в результате травмы он имеет постоянную или временную недееспособность и стал инвалидом. Если Вы соответствуете этим условиям, обращайтесь в наш офис для того, чтобы увеличить ваши шансы на признание инвалидом.

Иски к страховым компаниям
Страховые компании работают подобно любому бизнесу для того, чтобы заработать деньги, и их целью является максимизация прибыли. Во многих случаях, когда страховые компании отказываются платить, профессиональные юридическое заключение определит, что речь действительно идет об оправданном иске. Обращайтесь в наш офис, и мы поможем вам получить от страховой компании компенсацию, которая вам положена.

Освобождение от подоходного налога
Слепые, лица, имеющие инвалидность в размере 100%, лица, имеющие инвалидность в размере 90%, в результате травм органов, и лица, имеющие степень постоянной инвалидности в размере 89%, могут иметь право на освобождение от уплаты подоходного налога. Человек, который пострадал в результате болезни или в результате производственной травмы, и его заявление принято Ведомством национального страхования, должен будет предстать перед медицинской комиссией Ведомства национального страхования. Целью медицинской комиссии является проверка медицинских проблем и установление инвалидности в соответствии с Правилами Ведомства национального страхования. Обращайтесь в наш офис, и мы поможем вам предстать перед медицинской комиссией более профессионально.

Ликвидация и банкротство компаний
Когда компания объявлена неплатежеспособной, заинтересованные стороны могут начать против нее процедуру ликвидации, параллельно процедуре банкротства. Важно отметить, что даже работники, которым не была выплачена зарплата и социальные права, могут подать просьбу о ликвидации. До открытия процедуры банкротства или ликвидации очень важно получить профессиональную юридическую консультацию. Обращайтесь в наш офис, который является экспертом в данной области, чтобы подача иска была более эффективной и быстрой.
Обращайтесь к нам, и мы будем рады предоставить консультации и юридическое представительство.

С уважением,
Адвокатская компания «Арик Шило и партнеры»

 

גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים


נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

אחוזי נכות בביטוח הלאומי
סקירה קצרה של אופן ביצוע חישוב אחוזי נכות בביטוח הלאומי.30/03/2020

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי
מתי קיימת זכאות לדמי אבטלה ומה ניתן לעשות במקרה של דחיית תביעה לדמי אבטלה על ידי המוסד לביטוח לאומי30/03/2020

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-1330/03/2020

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2020 עומד על סך של 10,551 ש"ח.30/03/2020

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.30/03/2020

בית הדין אישר להרים מסך נגד מנהלי שלא שלמו זכויות

בית הדין הארצי לעבודה אישר את הרמת המסך וחיוב מנהלי חברה באחריות אישית במקרה בו לא שולמו לעובד החברה שכר וזכויות נוספות במשך זמן רב. (ע"ע 129/10)

שכר המינימום עלה

שכר המינימום עלה
שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי. 30/03/2020

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר ל - 42 שעות שבועיות. במקרה שעובד מבצע מעל סך של 42 שעות שבועיות מגיע לו תשלום של שעות נוספות בהתאם לחוק. במקרה זה יש לבדוק שעות נוספות גם ברמה היומית. בשבוע קצר של 5 ימים, מגיע לעובד 30/03/2020

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)
לסניף משרדינו ברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומאתגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל arik.shalev@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.30/03/2020