משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
ייצוג בהליכים משמעתיים
התעמרות בעבודה
פרילנסרים
זכויות נשים בעבודה
עובדי מדינה ורשויות
עובדי קבלן
עובדי הייטק
הסעדה קיטרינג ומלצרות
עובדי שמירה ואבטחה
חברות ניקיון
חברות בנייה
עובדי הוראה
עובדים זרים
הליכי חדלות פרעון
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום
גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2020, הוא 5,300 ₪ לחודש. 30/03/2020

החזר נסיעות

החזר נסיעות
החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום. 30/03/2020

גובה דמי הבראה

גובה דמי הבראה
שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 432 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן למרץ 2020)30/03/2020

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש"ח פיצויי לאחר חמישה חודשי עבודה

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש
לאחרונה פסק בית הדין פיצויי בסך 120,000 ש"ח בגין פיטורין של אישה הרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.30/03/2020

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת
תיקון חוק שעות העבודה והמנוחה - סירוב לעבוד ביום המנוחה, תיקן עיוות אשר חייב עובדים אשר אינם מעוניינים לעבוד בשבת להצהיר כי הם דתיים שומרי מצוות.30/03/2020דיני עבודה   >  מידע לעובד   >  זכויות נשים בעבודה

חופשה ללא תשלום (חל"ת) - זכויות העובד/ת

מהן הזכויות החוקיות בכל הקשור לחופשה ללא תשלוםמספר מדרגים:447 דירוג ממוצע:4.9
חופשה ללא תשלום (חל

חופשה ללא תשלום, המוכרת יותר במונח חל"ת, הינה הזכות החוקית של העובדת להעדר מהעבודה וזאת בהתאם לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן: "החוק").

לכל אורכה של תקופת החל"ת ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד ולפיכך, העובד אינו רשאי לעבוד בתקופה זו אצל מעביד אחר המתחרה במעבידו. באשר לעובד מדינה היוצא לחל"ת ממשיך לחול גם בתקופה זו האיסור על פעילות מפלגתית.

כעקרון, חל"ת מכל סיבה שהיא דורשת את הסכמת המעביד פרט למקרים המנויים בחוק שלעיל  ו / או בהתאם להסכם עבודה כדוגמת התקשי"ר החל על עובדי מדינה.

חל"ת לאחר לידה לאם - זכותה של העובדת לחל"ת קמה לה במקרה זה ולפי התנאים הבאים: עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, לפחות שנה רצופה, רשאית להעדר מהעבודה כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה וזאת מתום חופשת הלידה, אך לא יותר משניים עשר חודשים מיום הלידה. יובהר, כי החל"ת אינה חייבת להיות רצופה בהמשך לחופשת הלידה.

חל"ת לאחר לידה לאב - החוק מרחיב את הזכות לחל"ת גם בכל הקשור למין הגברי ומשכך, האב רשאי לנצל את החופשה ללא תשלום במקומה של האם וזאת בהתאם לקריטריונים הבאים: על האב לעבוד במקום עבודתו לפחות שנתיים רצופות עד הלידה, וכמו כן בתנאי שהאם הועסקה כעובדת לפחות חצי שנה לפני תחילת החופשה של האב. קרטריון נוסף שקיים עוסק במצב בו הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של האב מחמת מחלה או נכות של האם.

חל"ת בעת שהייה במעון לנשים מוכות - גם כאן החוק מאפשר העדרות מעבודה לפי חוק עבודת נשים כדלקמן: בתקופה שבה האישה המוכה שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט.

חזרה מוקדמת מחל"ת - על פי החוק, המעסיק מחוייב להשיב את העובדת לעבודה, ולא יוכל לדחות את בקשתה יותר מ 4 שבועות מיום שהתייצבה או הביעה את רצונה. יצויין, כי במצב בו אין חובה חוקית על המעסיק באשר להחזרה לעבודה, החזרה מותנית בהסכמת המעסיק.

הוצאה כפוייה לחל"ת - מקרה זה נחשב כהרעת תנאים. בהתאם להחלטת בית הדין הארצי לעבודה נקבע, כי עובד שיצא, בעל כורחו, לחל"ת ממושכת זכאי לאבטלה, בדומה לעובד שפוטר מעבודתו.

צבירת וותק בעת חל"ת - יובהר, כי בכל הנוגע לחל"ת, הוותק לא מחושב בזמן החל"ת, אך יחד עם זאת ישנו חריג: תקופת חל"ת של עד 14 ימים בשנה, תחשב לוותק לצורך פיצויי פיטורין.

הפרשות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות - בעת השהייה בחופשת לידה על המעביד להפריש את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות. חובה זו אינה חלה בעת החופשה ללא תשלום. עובד המבקש להמנע מפגיעה בזכויותיו באשר לביטוח הפנסיוני יכול להמשיך ולשלם עבור רכיב זה מאחר ורצוי לשמור על רציפות ההפקדות, גם בעת החל"ת.
 
תשלום דמי ביטוח לאומי בעת החל"ת- קיימת חובה לשלם דמי ביטוח לאומי גם בתקופת החל"ת. יצויין, כי בחודשיים הראשונים חובה חלה זו על המעביד, שיכול לנכות תשלומים אלו מן העובד. לאחר החודשיים הראשונים החובה חלה על העובד בצורה ישירה. דמי הביטוח מחושבים לפי שכר המינימום. יובהר, כי אשה נשואה פטורה מדמי ביטוח אלה. עובד המצוי בחופשה ללא תשלום חייב גם בדמי ביטוח בריאות. חובה זו אינה חלה על אשה נשואה. חופשה אשר נחשבת לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה או בישיבה, העובד יחוייב בשיעורים מופחתים של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, כפי שנהוג לגבי תלמידים מסוג זה.
 
איסור הפיטורים - חובה לציין, כי לפי החוק, אסור למעביד לפטר עובדת בזמן החופשה ללא תשלום או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום החופשה. בתקופה זו אסור למעביד גם  לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות פרט באם ניתן היתר ממשרד התמ"ת.
באיסור הפיטורין בתקופה זו חל חריג שקובע, כי על המעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופה הנקובה לעיל, לפנות מראש לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד התמ"ת, בבקשת היתר לפיטורי העובדת. מעסיק שלא יפעל בהתאם להוראה זו צפוי לקנס ו/או למאסר .
 
חישוב פיצויי פיטורין - על עובד המתפטר בתום החל"ת חלה תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), הקובעת בעניין זה, כי עובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון, בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד, ובכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר שהיתה מתווספת לשכר אילו עבד העובד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.
 
עדכון אחרון: 2/12/2009 10:50


גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים

 כתבות נוספות בנושא זכויות נשים בעבודה

הצעת חוק חדשה להרחבת ההגנה בעת טיפולי פוריות
הצעת חוק חדשה להרחבת ההגנה בעת טיפולי פוריות

חברת הכנסת אורית סטרוק קוראת להרחיב את ההגנה מפני פיטורים על עובדות במהלך טיפולי פוריות להולדת ילדים השלישי ואילך.


הארכת חופשת לידה - תיקון 50 לחוק עבודת נשים
הארכת חופשת לידה - תיקון 50 לחוק עבודת נשים

בחודש דצמבר 2013 נכנס לתוקפו תיקון מספר 50 לחוק עבודת נשים: הארכת חופשה הלידה ליולדת שתינוקה אושפז.


נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק
נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק

חוק עבודת נשים מאפשר לנשים להתפטר לשם טיפול בתינוק שטרם מלאו לו תשעה חודשים. להלן נוסח מכתב התפטרות:


יום האישה – מה נשתנה?
יום האישה – מה נשתנה?

יום האישה הבינלאומי קרב וכמו בכל שנה, זה הזמן לקחת רגע ולבחון את התמורות, החידושים והשינויים שחלו בשנה החולפת בחקיקה, בפסיקה ובנתוני ההעסקה בקרב נשות ישראל.


עמלות יהוו חלק מהשכר הקובע לצורך דמי לידה
עמלות יהוו חלק מהשכר הקובע לצורך דמי לידה

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור של הביטוח הלאומי וקבע: עמלות אינן מהוות תשלום נוסף, אלא חלק מהשכר הקובע, גם כאשר הן בסכומים משתנים ומשתלמות אחת לרבעון.


ברכה לעובדת לכבוד יום האישה
ברכה לעובדת לכבוד יום האישהמעמדן של עובדות בישראל בשנת 2011
מעמדן של עובדות בישראל בשנת 2011

יום האישה הבינלאומי עומד בפתח וניכר כי מדובר בהזדמנות לסקור את התמורות אשר חלו בשנה החולפת במעמדן המשפטי של נשים עובדות בישראל.


קנס של 65,000 שח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
קנס של 65,000 שח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

בית הדין האזורי בחיפה גזר קנס מנהלי כבד על קיבוץ עין הכרמל עקב הפליית עובדת בהריון


שעת הנקה
שעת הנקה

שעת היעדרות למטרת הנקה


פסק דין תקדימי של בג"צ: ביטול מינויו של מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים
פסק דין תקדימי של בג"צ: ביטול מינויו של מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים

העדפה מתקנת לנשים בבחירה לרשות ציבורית


הצעות תיקון לחוק עבודת נשים עלו לדיון טרומי
הצעות תיקון לחוק עבודת נשים עלו לדיון טרומי

הצעות תיקון לסעיפים 6 (חופשת לידה) ו- 9 (הגנה מפני פיטורים בעת טיפולי פוריות)לחוק עבודת נשים


התפטרות לשם טיפול בילד
התפטרות לשם טיפול בילד

האם התפטרות לשם טיפול בילד מזכה בדמי אבטלה באופן מיידי?


זכויות עובדת בהריון
זכויות עובדת בהריון

עצם חובת העובדת ליידע את המעסיק על הריונה וזכויותיה בעת ההריון


חופשה ללא תשלום (חל"ת) - זכויות העובד/ת
חופשה ללא תשלום (חל"ת) - זכויות העובד/ת

מהן הזכויות החוקיות בכל הקשור לחופשה ללא תשלום


זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה
זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה

מהן הזכויות העומדות לעובדת בעת שמירת ההריון וחופשת הלידה.


זכויות העובדת ו/או העובד בעת טיפולי הפרייה חוץ גופית
זכויות העובדת ו/או העובד בעת טיפולי הפרייה חוץ גופית

מהן הזכויות הניתנות לעובדת ו/או לעובד אשר נאלצים לעבור טיפולי הפרייה


זכויות העובדת בעת טיפולי הפריה חוץ גופית
זכויות העובדת בעת טיפולי הפריה חוץ גופית

עובדת רשאית להעדר מעבודתה לצורך הטיפולי ההפרייה וימי העדרות אלו מזכים את העובדת בדמי מחלה. חוק עבודת נשים אוסר את פיטורי עובדת או עובד העוברים טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות בימי העדרותם מהעבודה לצורך הטיפולים.


התפטרות למטרת טיפול בילד
התפטרות למטרת טיפול בילד

זכות עובדת שילדה להתפטר למטרת טיפול בילד ולקבל פיצויי פיטורים בגין התפטרותה


חל"ת למטרת טיפול בילד
חל"ת למטרת טיפול בילד

תנאים לקבלת חל"ת למטרת טיפול בילד, משך תקופת החל"ת, מהות החל"ת


עבודה של אישה בהיריון בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודת לילה
עבודה של אישה בהיריון בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודת לילה

האיסורים החלים על העסקת עובדת בהיריון באשר לשעות נוספות, מנוחה שבועית ועבודת לילה


פיטורים בזמן היריון או חופשת לידה
פיטורים בזמן היריון או חופשת לידה

חוק עבודת נשים והאיסור על פיטורים של עובדת בהיריון או בחופשת לידה ללא היתר משר העבודה והרווחה


מתן שעת "הנקה"
מתן שעת "הנקה"

היעדרות נשים למטרת הנקה


תשלום בגין בדיקות רפואיות הקשורות להריון
תשלום בגין בדיקות רפואיות הקשורות להריון

משך הזמן שעובדת בהריון יכולה להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון, וחובת המעסיק בתשלום שעות ההיעדרות
לפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-1330/03/2020

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

אחוזי נכות בביטוח הלאומי
סקירה קצרה של אופן ביצוע חישוב אחוזי נכות בביטוח הלאומי.30/03/2020

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2020 עומד על סך של 10,551 ש"ח.30/03/2020

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי
מתי קיימת זכאות לדמי אבטלה ומה ניתן לעשות במקרה של דחיית תביעה לדמי אבטלה על ידי המוסד לביטוח לאומי30/03/2020

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.30/03/2020

בית הדין אישר להרים מסך נגד מנהלי שלא שלמו זכויות

בית הדין הארצי לעבודה אישר את הרמת המסך וחיוב מנהלי חברה באחריות אישית במקרה בו לא שולמו לעובד החברה שכר וזכויות נוספות במשך זמן רב. (ע"ע 129/10)

שכר המינימום עלה

שכר המינימום עלה
שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי. 30/03/2020

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר ל - 42 שעות שבועיות. במקרה שעובד מבצע מעל סך של 42 שעות שבועיות מגיע לו תשלום של שעות נוספות בהתאם לחוק. במקרה זה יש לבדוק שעות נוספות גם ברמה היומית. בשבוע קצר של 5 ימים, מגיע לעובד 30/03/2020

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)
לסניף משרדינו ברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומאתגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל arik.shalev@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.30/03/2020