משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
ייצוג בהליכים משמעתיים
התעמרות בעבודה
פרילנסרים
זכויות נשים בעבודה
עובדי מדינה ורשויות
עובדי קבלן
עובדי הייטק
הסעדה קיטרינג ומלצרות
עובדי שמירה ואבטחה
חברות ניקיון
חברות בנייה
עובדי הוראה
עובדים זרים
הליכי חדלות פרעון
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום
גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2020, הוא 5,300 ₪ לחודש. 30/03/2020

החזר נסיעות

החזר נסיעות
החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום. 30/03/2020

גובה דמי הבראה

גובה דמי הבראה
שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 432 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן למרץ 2020)30/03/2020

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש"ח פיצויי לאחר חמישה חודשי עבודה

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש
לאחרונה פסק בית הדין פיצויי בסך 120,000 ש"ח בגין פיטורין של אישה הרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.30/03/2020

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת
תיקון חוק שעות העבודה והמנוחה - סירוב לעבוד ביום המנוחה, תיקן עיוות אשר חייב עובדים אשר אינם מעוניינים לעבוד בשבת להצהיר כי הם דתיים שומרי מצוות.30/03/2020דיני עבודה   >  מידע לעובד   >  זכויות נשים בעבודה

זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה

מהן הזכויות העומדות לעובדת בעת שמירת ההריון וחופשת הלידה.מספר מדרגים:447 דירוג ממוצע:4.9
זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, קובע כי מעסיק מחוייב לשחרר עובדת הנמצאת בשמירת הריון מעבודתה. עולה השאלה, מהן זכויות המוקנות לעובדת בעת שמירת ההריון ובעת חופשת הלידה?

החוק מאפשר לעובדת את הזכות להעדר מהעבודה לרגל הריונה ומוסיף, כי העובדת לא תפגע באשר לזכויות הוותק שלה במילים אלו: "עובדת רשאית להעדר מעבודתה, בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת ובמידה שאישר, היעדרות מכוח פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה".  

לאור האמור לעיל, עולה השאלה מהו המצב החוקי החל על העובדת המצויה בשמירת הריון וחופשת לידה וכיצד עליה לנהוג.

תגמולים מהביטוח הלאומי בשל העדרות מהעבודה

ככלל, במידה ועובדת נעדרת מעבודתה בשל שמירת הריון, אזי יכולה היא לדרוש פיצוי מאת הביטוח לאומי. גמלת שמירת ההריון מחושבת לפי השכר האחרון, ממוצע ברוטו של שלוש המשכורות האחרונות של העובדת, ולא יותר מהשכר הממוצע במשק.

הזכאות לתגמול מהביטוח הלאומי עומדת לעובדת בתנאי ששמירת ההיריון נמשכה יותר מ-30 ימי העדרות שבהם נאלצה העובדת להפסיק את עבודתה, באישור רופא, בשל סיכון לעובדת ו/או לעובר. בנוסף, יש להראות, כי שולמו בעד העובדת דמי הביטוח הלאומי בתקופה של שישה חודשים לפחות מתוך ארבע עשרה החודשים שקדמו לתקופת שמירת ההריון.

תגמולים מהביטוח הלאומי בשל העדרות חלקית מהעבודה

לאור האמור לעיל, עולה השאלה מה דינה של העדרות חלקית, קרי, כשהרופא מאשר להגיע לעבודה אך קובע כי על העובדת לעבוד פחות שעות?

סוגייה זו נדונה בביה"ד הארצי לעבודה בעניין עבל 000289/05 אל משעני וניתן בו פס"ד תקדימי שלפיו, באם העובדת נעדרה מעל שלושים יום, ניתן לזכותה בגמלה חלקית לשמירת הריון וכל בהתאם לחלקיות ההעדרות. כדי לסבר את האוזן, נבהיר, כי באם העובדת נעדרה 30% - זכאית היא ל &ndash 30% גמלה מאת המוסד לביטוח לאומי. חשוב לדעת, כי המחוקק טרם הסדיר נושא זה בחקיקה אך כדאי וגם רצוי לדרוש גמלה חלקית בהתאם לפסק הדין שניתן.

 חישוב הוותק הנצבר במקום העבודה

לגבי חישוב הוותק הנצבר בזמן שמירת ההריון וחופשת הלידה, חשוב לציין, כי על מנת לחשב את תקופת הותק של העובדת עלינו להביא בחשבון מספר פרמטרים:

ראשית, במהלך חופשת הלידה נשמר הרצף ביחסי  העבודה בין העובדת למעביד ולפיכך, תקופה זו נצברת בחישוב הותק.

באשר לתקופת שמירת ההריון, קבע בית הדין האזורי לעבודה בפסה"ד דמ 002397/03 אור (שבת) לי נ' צוברי דליה, כי תקופת שמירת ההריון נכללת בחישוב צבירת הוותק.

נסייג את הדברים ונאמר, כי יש לזכור, שהלכה זו אינה מחייבת מאחר והערכאה שבה התקבל פסה"ד היא ביה"ד האזורי לעבודה ולא בביה"ד הארצי. למרות זאת, כדאי ואף רצוי, לעמוד על זכות זו ולדרוש כי תקופת שמירת ההריון תחושב בותק הנצבר לקבלת פיצויי הפיטורין.

חישוב הזכאות לימי חופשה

לא ניתן להכליל את תקופת שמירת ההריון בחישוב הזכאות לימי חופשה וכך גם לא ניתן להכליל את תקופת חופשת הלידה בחישוב הזכאות לימי החופשה.

חישוב הזכאות לדמי הבראה

נציין, כי תקופת חופשת הלידה ושמירת ההריון נכללות בחישוב הזכאות לדמי הבראה.

הפרשות מעביד בתקופת שמירת הריון

אין חובה על מעביד להפריש כספים כגון: קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים וכדומה בתקופות אלה. אלא אם הוסכם אחרת בין העובדת לבין המעביד בחוזה עבודה אישי, או באם ישנו הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על הצדדים וקובע אחרת, או קיים נוהג אחר במקום העבודה.

הפרשות מעביד בתקופת חופשת הלידה

בתקופה זו חל סעיף 6(ז) לחוק עבודת נשים הקובע, כי עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי והיא ומעבידה או המעביד בלבד נהגו לשלם תשלומים להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה.

התנאים להפרשות מעביד בתקופת חופשת הלידה

 יש לציין, כי האמור לעיל יחול על המעביד שבינו לבין העובדת התקיימו יחסי עובד ומעביד כל תקופת ההריון והעובדת עבדה אצלו שישה חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההריון.

הפרשות לקופות גמל

לנושא הפרשות לקופת גמל, יש לציין כי בשנת 2004 פורסם חוק עבודת נשים (תיקון מספר 24), שעוסק, בין היתר, בשאלת הבטחת תשלומים לקופות גמל לעובדות בתקופת שמירת הריון.

במהלך חופשת הלידה בת 26 שבועות יהא המעביד מחוייב להפריש לקופת גמל רק בגין אותם 14 שבועות שבהם זכאית העובדת לחופשת לידה.

האחד, הבטחת התשלומים לעובדת בחופשת לידה, שזכאית היאלדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, תתבצע על כל קופת גמל, כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מסהכנסה. אם עד מועד כניסת התיקון לתוקף, חיוב המעביד להמשיךולהפריש, בגין עובדת, היה לעניין הבטחת פנסיה וקרן השתלמות בלבד, הרי שממועד כניסתהתיקון לתוקף, תחול חובת הפרשה גם על קופת גמל הונית, ועל כל קופת גמל שהיא,כהגדרתה בסעיף 47 לפקודה.

הבטחת התשלומים לקופת גמל

בנוסף, הבטחת התשלומים לקופת גמל, תחול גם על תקופת שמירת הריון שלעובדת, עליה היא זכאית לגמלה מאת המוסד לביטוח לאומי, בתנאים הזהים לאלו של חופשת הלידה.

במסגרת התיקון, הוסמך השר להתקין תקנות בדבר מועדים וכללים לתשלוםהסכומים האמורים, אך עד להתקנת תקנות המסדירות כללים לתשלום, נוסחו התקף של החוק הוא נוסחו בטרם התיקון קרי, הבטחת פנסיה וקרן השתלמות בלבד,לעובדת בחופשת לידה בלבד. נבהיר, כי במקרה שהעובדת אכן זכאית לקבלת דמי מחלה ממעבידה, על המעביד להמשיך להפריש עבורה הפרשות סוציאליות.

 

עדכון אחרון: 31/5/2016 13:34


גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים

 כתבות נוספות בנושא זכויות נשים בעבודה

הצעת חוק חדשה להרחבת ההגנה בעת טיפולי פוריות
הצעת חוק חדשה להרחבת ההגנה בעת טיפולי פוריות

חברת הכנסת אורית סטרוק קוראת להרחיב את ההגנה מפני פיטורים על עובדות במהלך טיפולי פוריות להולדת ילדים השלישי ואילך.


הארכת חופשת לידה - תיקון 50 לחוק עבודת נשים
הארכת חופשת לידה - תיקון 50 לחוק עבודת נשים

בחודש דצמבר 2013 נכנס לתוקפו תיקון מספר 50 לחוק עבודת נשים: הארכת חופשה הלידה ליולדת שתינוקה אושפז.


נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק
נוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק

חוק עבודת נשים מאפשר לנשים להתפטר לשם טיפול בתינוק שטרם מלאו לו תשעה חודשים. להלן נוסח מכתב התפטרות:


יום האישה – מה נשתנה?
יום האישה – מה נשתנה?

יום האישה הבינלאומי קרב וכמו בכל שנה, זה הזמן לקחת רגע ולבחון את התמורות, החידושים והשינויים שחלו בשנה החולפת בחקיקה, בפסיקה ובנתוני ההעסקה בקרב נשות ישראל.


עמלות יהוו חלק מהשכר הקובע לצורך דמי לידה
עמלות יהוו חלק מהשכר הקובע לצורך דמי לידה

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור של הביטוח הלאומי וקבע: עמלות אינן מהוות תשלום נוסף, אלא חלק מהשכר הקובע, גם כאשר הן בסכומים משתנים ומשתלמות אחת לרבעון.


ברכה לעובדת לכבוד יום האישה
ברכה לעובדת לכבוד יום האישהמעמדן של עובדות בישראל בשנת 2011
מעמדן של עובדות בישראל בשנת 2011

יום האישה הבינלאומי עומד בפתח וניכר כי מדובר בהזדמנות לסקור את התמורות אשר חלו בשנה החולפת במעמדן המשפטי של נשים עובדות בישראל.


קנס של 65,000 שח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
קנס של 65,000 שח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

בית הדין האזורי בחיפה גזר קנס מנהלי כבד על קיבוץ עין הכרמל עקב הפליית עובדת בהריון


שעת הנקה
שעת הנקה

שעת היעדרות למטרת הנקה


פסק דין תקדימי של בג"צ: ביטול מינויו של מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים
פסק דין תקדימי של בג"צ: ביטול מינויו של מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים

העדפה מתקנת לנשים בבחירה לרשות ציבורית


הצעות תיקון לחוק עבודת נשים עלו לדיון טרומי
הצעות תיקון לחוק עבודת נשים עלו לדיון טרומי

הצעות תיקון לסעיפים 6 (חופשת לידה) ו- 9 (הגנה מפני פיטורים בעת טיפולי פוריות)לחוק עבודת נשים


התפטרות לשם טיפול בילד
התפטרות לשם טיפול בילד

האם התפטרות לשם טיפול בילד מזכה בדמי אבטלה באופן מיידי?


זכויות עובדת בהריון
זכויות עובדת בהריון

עצם חובת העובדת ליידע את המעסיק על הריונה וזכויותיה בעת ההריון


חופשה ללא תשלום (חל"ת) - זכויות העובד/ת
חופשה ללא תשלום (חל"ת) - זכויות העובד/ת

מהן הזכויות החוקיות בכל הקשור לחופשה ללא תשלום


זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה
זכויות העובדת בעת שמירת הריון וחופשת לידה

מהן הזכויות העומדות לעובדת בעת שמירת ההריון וחופשת הלידה.


זכויות העובדת ו/או העובד בעת טיפולי הפרייה חוץ גופית
זכויות העובדת ו/או העובד בעת טיפולי הפרייה חוץ גופית

מהן הזכויות הניתנות לעובדת ו/או לעובד אשר נאלצים לעבור טיפולי הפרייה


זכויות העובדת בעת טיפולי הפריה חוץ גופית
זכויות העובדת בעת טיפולי הפריה חוץ גופית

עובדת רשאית להעדר מעבודתה לצורך הטיפולי ההפרייה וימי העדרות אלו מזכים את העובדת בדמי מחלה. חוק עבודת נשים אוסר את פיטורי עובדת או עובד העוברים טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות בימי העדרותם מהעבודה לצורך הטיפולים.


התפטרות למטרת טיפול בילד
התפטרות למטרת טיפול בילד

זכות עובדת שילדה להתפטר למטרת טיפול בילד ולקבל פיצויי פיטורים בגין התפטרותה


חל"ת למטרת טיפול בילד
חל"ת למטרת טיפול בילד

תנאים לקבלת חל"ת למטרת טיפול בילד, משך תקופת החל"ת, מהות החל"ת


עבודה של אישה בהיריון בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודת לילה
עבודה של אישה בהיריון בשעות נוספות, במנוחה השבועית ובעבודת לילה

האיסורים החלים על העסקת עובדת בהיריון באשר לשעות נוספות, מנוחה שבועית ועבודת לילה


פיטורים בזמן היריון או חופשת לידה
פיטורים בזמן היריון או חופשת לידה

חוק עבודת נשים והאיסור על פיטורים של עובדת בהיריון או בחופשת לידה ללא היתר משר העבודה והרווחה


מתן שעת "הנקה"
מתן שעת "הנקה"

היעדרות נשים למטרת הנקה


תשלום בגין בדיקות רפואיות הקשורות להריון
תשלום בגין בדיקות רפואיות הקשורות להריון

משך הזמן שעובדת בהריון יכולה להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות הקשורות להריון, וחובת המעסיק בתשלום שעות ההיעדרות
לפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-1330/03/2020

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

אחוזי נכות בביטוח הלאומי
סקירה קצרה של אופן ביצוע חישוב אחוזי נכות בביטוח הלאומי.30/03/2020

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי
מתי קיימת זכאות לדמי אבטלה ומה ניתן לעשות במקרה של דחיית תביעה לדמי אבטלה על ידי המוסד לביטוח לאומי30/03/2020

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2020 עומד על סך של 10,551 ש"ח.30/03/2020

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.30/03/2020

בית הדין אישר להרים מסך נגד מנהלי שלא שלמו זכויות

בית הדין הארצי לעבודה אישר את הרמת המסך וחיוב מנהלי חברה באחריות אישית במקרה בו לא שולמו לעובד החברה שכר וזכויות נוספות במשך זמן רב. (ע"ע 129/10)

שכר המינימום עלה

שכר המינימום עלה
שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי. 30/03/2020

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר ל - 42 שעות שבועיות. במקרה שעובד מבצע מעל סך של 42 שעות שבועיות מגיע לו תשלום של שעות נוספות בהתאם לחוק. במקרה זה יש לבדוק שעות נוספות גם ברמה היומית. בשבוע קצר של 5 ימים, מגיע לעובד 30/03/2020

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)
לסניף משרדינו ברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומאתגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל arik.shalev@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.30/03/2020