משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום
גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2020, הוא 5,300 ₪ לחודש. 30/03/2020

החזר נסיעות

החזר נסיעות
החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום. 30/03/2020

גובה דמי הבראה

גובה דמי הבראה
שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 432 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן למרץ 2020)30/03/2020

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש"ח פיצויי לאחר חמישה חודשי עבודה

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש
לאחרונה פסק בית הדין פיצויי בסך 120,000 ש"ח בגין פיטורין של אישה הרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.30/03/2020

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת
תיקון חוק שעות העבודה והמנוחה - סירוב לעבוד ביום המנוחה, תיקן עיוות אשר חייב עובדים אשר אינם מעוניינים לעבוד בשבת להצהיר כי הם דתיים שומרי מצוות.30/03/2020דיני עבודה   >  פיטורין בהריון

פיטורין בהריון

החוק אוסר על המעסיק לפטר אותך בהריון או בשישים יום לאחר הלידה, אלא בהיתר. אם פוטרת ללא היתר צרי קשר ונחזור אליך בהקדם. לשיחת ייעוץ ללא התחייבות התקשר/י:04-6360003(חיפה)/ 073-2505300 (ר"ג)/073-2505314(י-ם)/ 073-2505372 (ב"ש).


מספר מדרגים:458 דירוג ממוצע:4.8

 

סעיף 9 לחוק עבודת נשים אוסר על מעביד לפטר עובדת העובדת שישה חודשים ויותר אצל מעסיקה כשהיא בהיריון, בחופשת לידה ולמשך שישים יום מתום חופשת הלידה.
אורכה של חופשת הלידה בישראל כ-26 שבועות עבור עובדת שעבדה 12 חודשים רצופים או יותר אצל אותו מעביד, ו- 14 שבועות לעובדת שעבדה פחות משנה. עובדת שמעוניינת לקצר את חופשת הלידה תוכל לעשות כן בהודעה למעסיקה.

פיטורי עובדת בהריון, בחופשה לידה או במשך שישים הימים שלאחר חופשת הלידה תותר רק באישורו של הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. 

חשוב לציין כי האיסור על פיטורין בהריון חל ללא כל קשר לסיבת הפיטורין, כלומר, גם אם בוצעו פיטורי צמצום או נסגר המפעל יהיה על המעביד לקבל היתר מיוחד לפיטורין. 


גם הרעה בתנאי ההעסקה בתקופת ההריון, או במשך שישים יום לאחר החזרה מחופשת הלידה הינה אסורה.

עובדת שעבדה פחות משישה חודשים, לא יחולו עליה הגנות חוק עבודת נשים אולם, חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה אוסר לפטר בשל אפליה על בסיס הריון. לכן אם סיבת הפיטורים הינה הריונה של העובדת הפיטורים יהיו מנוגדים לדין.

אם את בהריון ופגעו בזכויותיך מלאי את הטופס הבא ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם.

 

 

לייעוץ אישי מקצועי, ללא התחייבות, התקשרו: 073-2505356

או השאירו פרטים:  שם: טלפון:

 

תנאים להגנת החוק מפני פיטורין בהריון

חוק עבודת נשים נמנה עם דיני העבודה הקוגנטיים ולכן גם אם תרצה לא תוכל העובדת לחתום על ויתור על ההגנות הניתנות על ידי חוק זה. ההגנה מפני פיטורין בהיריון לעובדת שעבדה שישה חודשים במקום העבודה היא גורפת וחלה על כל עובדת ללא קשר למעמדה בעבודה. 

התנאי שמתווה חוק עבודת נשים לוותק של שישה חודשים במקום העבודה קובע כי וותק זה יכול להיצבר בעבודה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, כך, גם בעת חילופי קבלני כוח אדם תוכל עובדת שעבדה ברצף אצל אותו משתמש להמשיך לצבור וותק.

גם בעת סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה אוסר אוסר החוק על פיטורים ומחייב את המעסיק לקבל היתר ממשרד התמ"ת. 


ההגנה מפני פיטורין בהריון חלה גם כאשר המעסיק לא ידע כי העובדת בהריון.
חובת ההודעה למעסיק על ההריון חלה על העובדת רק מחודש חמישי ואילך אלא אם מדובר במקום עבודה העשוי לסכן את בריאותה ואז קמה חובת ההודעה למעביד מיד. 

 

הליך קבלת אישור לפיטורין בהריון

מעסיק שמעוניין לפטר עובדת בהריון, חופשת לידה או שישים יום מתום החופשה אשר חלים עליה הגנות חוק עבודת נשים, יהיה עליו לקבל את אישור הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה ומוטלת עליו נטל ההוכחה כי הפיטורין נעשו ללא קשר להריון. 

לאחר פנייתו של המעסיק לבקשת פיטורין בהריון, תישלח לעובדת הודעה ממשרד העבודה ובה בקשת המעביד לפטרה. לאחר שליחת הבקשה יקבל המעסיק זימון לחקירה ולאחר מכן תקבל העובדת זימון. חקירה זו מבוצעת על ידי מפקח/ת מטעם הממונה על עבודת נשים ואלו יירשמו בפרוטוקול.
השר רשאי לתת היתר למעשה הפיטורים גם לאחר המעשה .
אם ניתן ההיתר תוכל העובדת לעתור למשרד העבודה והרווחה ולבקש שימוע מהממונה על עבודת נשים או לפנות לבית הדין לעבודה.

נושאים שדינם כדין פיטורין בהריון

  1. הרעה מוחשית בתנאי העבודה במהלך תקופת ההריון או במהלך שישים הימים שלאחר מכן אסורה על פי חוק עבודת נשים ומחייבת בדומה לפיטורים, קבלת היתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.
  2. פגיעה בהיקף משרתה של העובדת ההרה תיחשב הרעה מוחשית בתנאי עבודתה משום שהיא גורמת לפגיעה בהכנסתה.

קנס כספי בעקבות פיטורין בהריון

מעסיק שפיטר עובדת הרה גם בלא ידיעה אולם משנודע לו ממאן להשיבה לעבודתה, מבצע עבירה על החוק שעונשה קנס של 67,300 ש"ח, שנה מאסר וקנס נמשך של  1300 ש"ח לכל שבוע עד שתושב העובדת לעבודתה.

זכויות נוספות הניתנות לעובדת ההרה

בנוסף לאיסור על פיטורין בהריון, חוק עבודת נשים מציין זכויות נוספות המגיעות לעובדת ההרה.
מחודש חמישי ואילך לא תחוייב העובדת לעבוד עבודת לילה אם הודעה העובדת למעבידה בכתב על התנגדותה לכך.
עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר לצורך בדיקות הקשורות בהריון למשך 40 שעות. בשעות אלו ימשיך המעביד לשלם לה שכר.
עובדת המצויה במצב רפואי המסכן אותה או את העובר עשויה להיכנס לשמירה הריון. במהלך שמירת ההריון לא תזכה העובדת לדמי מחלה, אלא אם מצויין כך במפורש בחוזה העבודה או הסכם קיבוצי החל עליה. אם היעדרותה מהעבודה עולה על 30 יום תוכל לקבל קצבה מהביטוח הלאומי. 

חוק שיוויון הזדמנויות והגנה מפני פיטורין בהריון

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות בין עובדים או דורשי עבודה, בין השאר, על רקע מינם, היותם הורים, הריון או נטיה מינית. איסור זה עשוי להוות הגנה מפני פיטורי עובדת הרה גם אם טרם מלאו לה שישה חודשים. על אף שחוק זה אינו אוסר על פיטורי עובדת הרה, הוא עשוי להוות עילה להכרזה על הפיטורין כפיטורין שנעשו שלא כדין בתביעה בבית הדין לעבודה, אם תוכיח העובדת כי הפיטורין בוצעו מחמת אפלייה על רקע היותה בהריון.

התפטרות עובדת לשם טיפול בתינוק

עובדת שילדה וטרם מלאו לתינוקה תשעה חודשים רשאית להתפטר לשם טיפול בילדה ולקבל פיצויי פיטורין. חשוב להדגיש כי עליה לתת הודעה מוקדמת כחוק. ניתן לתת הודעה מוקדמת במהלך תקופת הלידה ולא קיימת חובה לשוב למקום העבודה לשם כך.

גם עובדת ששבה למקום עבודתה לאחר חופשת הלידה אולם החליטה להתפטר בטרם מלאו לילדה תשעה חודשים תוכל לעשות כן ולקבל פיצויים.

לנוסח מכתב התפטרות לשם טיפול בתינוק

 

    

למשרדינו ניסיון רב בייצוג עובדות בהיבטים השונים של עבודת נשים בכלל ובפיטורין בהריון בפרט.

 

אם את בהריון ופגעו בזכויותיך מלאי את הטופס הבא ונציגינו יצרו עמך קשר בהקדם.

 

ליצירת קשר עם משרדנו ניתן להתקשר לטל' 073-2505300, או לחילופין לשלוח הודעה באתר בליווי פירוט של המקרה. 

 

שאלות נוספות בנושא זכויות עובדים ניתן לשאול בפורום דיני עבודה .

 

 

 


גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים

מדריך לזכויות בטיפולי פריון, הריון, לידה ואימוץ
מדריך לזכויות בטיפולי פריון, הריון, לידה ואימוץ

חוויית ההורות, בעודה אחת החוויות המספקות ביותר שיש, מחייבת שינויים בהתנהלות היום-יומית המשפיעים בין היתר גם על התפקוד בעבודה. מסיבה זו, קבע המחוקק זכויות וחובות באשר להתנהלות בעבודה משלב טיפולי פריון, דרך הריון, לידה ואימוץ ועד לתחילת ההורות.


פוטרה בהריון לאחר חמישה חודשי עבודה וזכתה לפיצויי בסך- 120,000 ₪.
פוטרה בהריון לאחר חמישה חודשי עבודה וזכתה לפיצויי בסך- 120,000 ₪.

בפסק דין חריג בחומרתו פסק בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי על משרד עורכי דין שהעסיק עובדת בהריון ופיטרה, לפצותה בסך של 120,000 ₪.


פיטורי עובדת הרה ללא היתר, מנוגדים לחוק גם אם לא ידע המעביד על הריונה
פיטורי עובדת הרה ללא היתר, מנוגדים לחוק גם אם לא ידע המעביד על הריונה

בפסק דין שניתן לאחרונה קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי עובדת שפוטרה במהלך הריונה, אף שמעסיקה לא ידע על ההריון בעת הפיטורים תפוצה בסכום של 53 אלף שקלים.


עובדת שפוטרה בעת הריונה
עובדת שפוטרה בעת הריונה

לעובדת שפוטרה בעת הריונה נפסקו פיצויים בסך של כ-114,00 ₪
לפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-1330/03/2020

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

אחוזי נכות בביטוח הלאומי
סקירה קצרה של אופן ביצוע חישוב אחוזי נכות בביטוח הלאומי.30/03/2020

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2020 עומד על סך של 10,551 ש"ח.30/03/2020

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי
מתי קיימת זכאות לדמי אבטלה ומה ניתן לעשות במקרה של דחיית תביעה לדמי אבטלה על ידי המוסד לביטוח לאומי30/03/2020

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.30/03/2020

בית הדין אישר להרים מסך נגד מנהלי שלא שלמו זכויות

בית הדין הארצי לעבודה אישר את הרמת המסך וחיוב מנהלי חברה באחריות אישית במקרה בו לא שולמו לעובד החברה שכר וזכויות נוספות במשך זמן רב. (ע"ע 129/10)

שכר המינימום עלה

שכר המינימום עלה
שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי. 30/03/2020

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר ל - 42 שעות שבועיות. במקרה שעובד מבצע מעל סך של 42 שעות שבועיות מגיע לו תשלום של שעות נוספות בהתאם לחוק. במקרה זה יש לבדוק שעות נוספות גם ברמה היומית. בשבוע קצר של 5 ימים, מגיע לעובד 30/03/2020

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)
לסניף משרדינו ברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומאתגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל arik.shalev@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.30/03/2020