משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום
גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2020, הוא 5,300 ₪ לחודש. 30/03/2020

החזר נסיעות

החזר נסיעות
החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום. 30/03/2020

גובה דמי הבראה

גובה דמי הבראה
שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 432 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן למרץ 2020)30/03/2020

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש"ח פיצויי לאחר חמישה חודשי עבודה

עובדת הרה שפוטרה זכתה ב- 120,000 ש
לאחרונה פסק בית הדין פיצויי בסך 120,000 ש"ח בגין פיטורין של אישה הרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.30/03/2020

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת

גם חילונים יוכלו לבחור שלא לעבוד בשבת
תיקון חוק שעות העבודה והמנוחה - סירוב לעבוד ביום המנוחה, תיקן עיוות אשר חייב עובדים אשר אינם מעוניינים לעבוד בשבת להצהיר כי הם דתיים שומרי מצוות.30/03/2020דיני עבודה   >  הלנת שכר ופיצויים

הלנת שכר ופיצויים

אי תשלום חלק או כל השכר עד ליום התשיעי שלאחר תום החודש שבעדו משתלם השכר ייחשב הלנת שכר. לשיחת ייעוץ ללא התחייבות התקשר/י:04-6360003(חיפה)/ 073-2505300 (ר"ג)/073-2505314(י-ם) / 073-2505372 (ב"ש).


מספר מדרגים:2490 דירוג ממוצע:4.9

 

הלנת שכר

אם לא שילמו לך את כל השכר או את חלקו בזמן, מלא/י את הטופס הבא:

 

לייעוץ אישי מקצועי, ללא התחייבות, התקשרו: 073-2505356

או השאירו פרטים:  שם: טלפון:

מהו שכר עבודה?

לפני שניתן להגדיר מהי הלנת שכר יש להגדיר מהו שכר עבודה. שכר העבודה הוא תשלום המשולם לעובד עבור עבודתו כאשר מתקיימים יחסי עובד מעביד. למרות שאין בחוק הגדרה חד משמעית לשכר עבודה אשר יכולה לשרת את כל השימושים, זה מוגדר בצורה הרחבה ביותר באמנה הבינלאומית להגנת השכר שקובעת כי פירוש השכר גמול או השתלמות הניתן מכוח הסכם עבודה על ידי מעביד לעובד בעד עבודה שבוצעה על ידו.

הלנת שכר, מהי?

הלנת שכר היא מצב בו חלק או כל שכר העבודה אינם משולמים במועד הקובע. בהיעדר חוק הלנת שכר ספציפי, סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 קובע כי בהיעדר הסדר חלופי, המועד הקובע לתשלום שכר העבודה לעובד על בסיס חודשי הוא סוף החודש.

עם זאת, ספירת ימי הלנת השכר מתחילה רק באם לא שולם השכר עד ליום התשיעי שלאחר המועד הקובע לתשלום.

חוק הגנת השכר קובע כי תשלום השכר יבוצע על פי חוק במזומן, המחאה או המחאת דואר וקיימת אפשרות אולם לשלם חלק משכר העבודה בתשלום שווה כסף ובתנאי שזה לא יעלה על המקובל בשוק.

פיצויי לעובד עבור הלנת שכר

הסנקציה על הלנת השכר קבועה בסעיף 17 לחוק הגנת השכר וקובעת כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוהה מבין אלה:
(1) בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה - החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו - החלק העשירי מהשכר המולן;
(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

סמכות בית הדין לעבודה בסוגיות הלנת שכר

בדומה למחלוקות אחרות בתחום דיני עבודה וזכויות עובדים, בית הדין לעבודה הוא האחראי לאכיפה וקביעת סעד בסוגיות של הלנת שכר ומכורח אחראיות זו הוא רשאי לחייב מעביד שלא שילם שכר מינימום לשלם פיצויי הלנה מוגדלים לפי מה שיראה לו צודק. בנוסף, יש באפשרותו  להחליט להפחית את פיצויי הלנת שכר ואף לבטלם. חשוב לציין כי בית הדין קבע גם כי הלנת שכר ניתנת רק עבור השכר הקובע ולא עבור תשלומים נלווים. פסק דין שדן בכך הוא ע"ע 631/06 עמאד אבראהים ואח' נ' עיריית מג'אר. בדרך כלל נטייתו של בית הדין היא שלא לפסוק פיצויי הלנה אולם כל מקרה נבחן לגופו.  

הלנת שכר- עיצום כספי ועונשין

ביוני 2009 התקבל תיקון לחוק הגנת השכר- עיצום כספי ועונשין שהפך הלכה למעשה את הלנת השכר לעבירה פלילית שבגינה עונש קנס כספי מנהלי בסך של עד 35,000 ש"ח אשר יוטלו על ידי משרד התמ"ת. עוד נקבע בתיקון שניתן יהיה לקנוס בסכום זה גם את מזמין השירות במקרה בו מדובר בהלנת שכרם של עובדי קבלן מתחום השמירה והאבטחה, שירותי הניקיון ושירותי הסעדה. ראוי להדגיש כי קנס מנהלי נועד כצעד ענישה וגם אם הוטל אינו מגיע לעובד ששכרו הולן.

התיישנות תביעה להלנת שכר

לנושא הלנת שכר יש מועדי התיישנות שונים משל רכיבים אחרים בתביעות דיני עבודה. הוראת החוק בעניין מועדי התיישנות הזכות לפיצויי הלנת שכר לפי סעיף 17א לחוק הגנת השכר היא כדלקמן:

א) הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית-הדין לעבודה, תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן, או תוך 60 יום מהיום שקיבל העובד את השכר שבו קשור הפיצוי, הכל לפי המוקדם, אולם בית-הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 יום לתקופה של 90 יום.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הלין המעביד את שכרו של העובד, או חלקו, שלוש פעמים בתקופה של שנים עשר חדשים רצופים שבתוך שלוש השנים הרצופות שלאחר יום תשלום השכר שבו קשור הפיצוי, תהא תקופת ההתיישנות שלוש השנים האמורות.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על פיצויי הלנת שכר שחלפה לגביהם תקופת ההתישנות של שנה האמורה בסעיף קטן (א).

ראוי לציין כי הפסיקה מתייחסת לפיצויי הלנה כאל פיצויי עונשי שמטרתו להרתיע את המעביד מפני הלנת שכרו של העובד ולא להוות פיצוי לעובד. לפיכך בית הדין רשאי לבטל את פיצויי ההלנה במקרים בהם קיימת מחלוקת על גובה הפיצוי / שכר אולם הרכיבים שאינם במחלוקת שולמו בזמן ובמקרים בהם שלא באשמתו נבצר מהמעביד לשלם את השכר. חשוב, אם כן, שהעובד יתנהל בתום לב כלפי המעסיק בכדי שפיצוי עבור הלנת שכר ישקל בבית הדין.

הלנת שכר בחברה בפשיטת רגל או פירוק

כאשר מצוי מעביד בהליכי פשיטת רגל או פירוק יש להניח כי הלה מצוי בחובות כבדים המקשים עליו גם לשלם את שכר העובדים במועד. למרות שהחוק נותן קדימות לתשלום החובות כלפי העובדים, רשאי המפרק להחליט כי לא יינתנו פיצויים על הלנת שכר עבודה.  

למשרדנו נסיון רב בטיפול במקרי הלנת שכר עבודה.

אם לא שילמו לך את כל השכר או את חלקו בזמן, מלא/י את הטופס הבא ונציג ממשרדינו יחזור אליך בהקדם.

 

 לשיחת ייעוץ ללא התחייבות התקשר/י:04-6360003(חיפה)/ 073-2505300 (ר"ג)/073-2505314(י-ם)/ 073-2505372 (ב"ש).

 

בנוסף פורום דיני עבודה עומד לרשותכם לשאלות בנושא הלנת שכר.


גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפיםלפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה
בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-1330/03/2020

אחוזי נכות בביטוח הלאומי

אחוזי נכות בביטוח הלאומי
סקירה קצרה של אופן ביצוע חישוב אחוזי נכות בביטוח הלאומי.30/03/2020

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק
השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2020 עומד על סך של 10,551 ש"ח.30/03/2020

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי

זכות לדמי אבטלה וערעור על החלטת הביטוח הלאומי
מתי קיימת זכאות לדמי אבטלה ומה ניתן לעשות במקרה של דחיית תביעה לדמי אבטלה על ידי המוסד לביטוח לאומי30/03/2020

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.30/03/2020

בית הדין אישר להרים מסך נגד מנהלי שלא שלמו זכויות

בית הדין הארצי לעבודה אישר את הרמת המסך וחיוב מנהלי חברה באחריות אישית במקרה בו לא שולמו לעובד החברה שכר וזכויות נוספות במשך זמן רב. (ע"ע 129/10)

שכר המינימום עלה

שכר המינימום עלה
שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי. 30/03/2020

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר ל - 42 שעות שבועיות. במקרה שעובד מבצע מעל סך של 42 שעות שבועיות מגיע לו תשלום של שעות נוספות בהתאם לחוק. במקרה זה יש לבדוק שעות נוספות גם ברמה היומית. בשבוע קצר של 5 ימים, מגיע לעובד 30/03/2020

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)

דרוש עורך דין מצוין (משרה 262)
לסניף משרדינו ברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומאתגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל arik.shalev@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.30/03/2020