משרד עורכי דין דיני עבודה, אריק שלו ושות'

      עברית |  English |  русский |  العربية
חפש באתר:
search
 
תחומי עיסוק המשרד >>
דיני עבודה - דיני נזיקין
פורום דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
זכויות עובדים
פיטורים
פיטורין בהריון
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
הלנת שכר
פירוק חברות
הסתדרות
חוקי עבודה
חוזה עבודה
דמי הבראה
דמי מחלה
הטרדה מינית בעבודה
איזור לחברים
דיני נזיקין - ביטוח לאומי
תאונת עבודה
נכות כללית
נפגעי פעולות איבה
אובדן כושר עבודה
ביטוח לאומי
תאונות דרכים
משהב"ט- קצין תגמולים
חברות ביטוח
נזקי גוף
ועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
גמלת ניידות
מידע לעובד
מידע למעסיק
מידע משפטי
לקסיקון דיני עבודה

חשוב לדעת

גובה שכר המינימום

גובה שכר המינימום החודשי נכון ל- 2018, הוא 5,300 ₪ לחודש.

החזר נסיעות

החזר הנסיעות המירבי ליום, עומד על 22.60 ש"ח ליום.

גובה דמי הבראה

שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על- 378 ש"ח ליום, ובמגזר הציבורי הוא עומד על 423 ש"ח לכל יום הבראה (מעודכן לאוגוסט 2017)דיני עבודה   >  מאמרים נוספים   >  אפליה בעבודה

אפליה בעבודה


מספר מדרגים:5 דירוג ממוצע:3.0
נושא מניעת אפלייה במקום העבודה הוא מרכיב מרכזי בחוקי העבודה. וכה חשוב עד כי קמה נציבות מיוחדת במשרד התמ"ת שמטרתה להוות כוח מניע ליצירת שיוויון הזדמנויות בעבודה.  קיימים מספק חוקים שתכליתם מניעת אפלייה והם:
חוק זה אוסר על הפליית העובדים או דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם או מפלגתם או משך שירות המילואים, בקבלתם לעבודה, תנאי עבודתם, קידומם, הכשרתם פיטורים ופיצויי פיטורים וכן, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.
"עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך", הוראה זו חלה גם על כל גמול אחר שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו; לצורך עניין זה גמול אחר מהווה, "כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה."
חוק עבודת נשים מסדיר את עבודתן של נשים בתקופה בה האישה או בעלה נעדרים עקב טיפולי פריון, בתקופת חופשת לידה או אימוץ, לאחר הלידה או האימוץ, 60 יום מתום חופשת הלידה או האימוץ ובתקופת שהייתה במקלט לנשים מוכות.  עוד מסדיר החוק את כל הקשור בעבודת לילה לנשים, עבודות אסורות ומוגבלות לנשים, עבודת נשים עם קרינה, היעדרות והודעה למעביד וכן הבטחת פנסיה לעובדת.
מטרת החוק למניעת הטרדה מינית למנוע הטרדה ובכך להגן על כבוד האדם, חירותו, פרטיותו ולקדם שיוויון. החוק קובע כי המעביד חייב לנקוט בכל האמצעים למנוע הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, להביא לידיעת עובדיו את עיקרי החוק, לטפל במקרי הטרדה מינית ביעילות ולאפשר לעובדיו להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות הסברה בנושא. יתרה מזאת על מעסיק המעסיק יותר מ- 25 עובדים למנות אחראי (באם ניתן אחראית) לתלונות, לקבוע תקנון בו עיקרי חוק ההטרדה המינית ולפרט בו כיצד יש להגיש תלונה ולמי.
בהגדרת ההטרדה המינית על פי חוק מצוי: סחיטה באיומים, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו וכן התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו. במקרים בהם נוצלו יחסי מרות תיחשב הטרדה מינית גם עם המוטרד לא הראה שאינו מעוניין. עובד במסגרת יחסי עבודה נופל תחת קטוגוריה זו.
מטרת החוק לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים. החוק אוסר על אפליית נשים, בשירות הביטחון, בקניין בהורות ובנישואין, וקובע שיוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית. הסעיף המרכזי המסייע למניעת אפליית נשים בעבודה הוא סעיף הייצוג ההולם שקובע כי "בכפוף לתנאים הקבועים בחוק, קיימת חובה לגוף ציבורי, ועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי, לתת ייצוג הולם לנשים בסוגי המשרות ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה. לצורך ביצוע הוראה זו ניתן להעדיף אישה על פני גבר אם המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים".
סעיף זה אף היווה את העילה לביטול מינויו של יאיר גלר למנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

חובת הייצוג ההולם חלה גם בוועדות ייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדה ציבורית או צוות שהוקם ע"י הממשלה לשם עיצוב מדיניות לאומית לרבות מדיניות ביטחון ומשא ומתן לשלום.

6.     סעיף 9ג' לחוק שעות העבודה והמנוחה התשי"א-1951

עוסק באיסור אפלייה וקובע כי: "לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית על פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים, ולא ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית בתנאי לקבלתו לעבודה".גירסה להדפסה שתף עם חבריך בפייסבוק שתף עם חבריך בפייסבוק הוסף למועדפים


הטרדה מינית בעבודה

אחריות מעסיק למניעת הטרדה מינית


אפליה במודעות דרושים
אפליה במודעות דרושים

"למשרה דינאמית בחברה צעירה, דרוש צעיר נמרץ, עד גיל 35 עם תואר ראשון."


אושרה הצעת חוק להרחבת חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה
אושרה הצעת חוק להרחבת חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה

תיקון מספר 15 לחוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה, המרחיב משמעותית את איסור האפליה אושר בקריאה שנייה ושלישית


פסק דין בנושא הדרת נשים בשוק העבודה
פסק דין בנושא הדרת נשים בשוק העבודה

הסערה המתחוללת בקרבנו בסוגיית הדרת נשים בחברה, לא פסחה על שוק העבודה.


אזהרה למעסיקים מפלים? אפלייה בשכר יכולה לגרום לכפל פיצויים
אזהרה למעסיקים מפלים? אפלייה בשכר יכולה לגרום לכפל פיצויים

האם פער בשכר בין גבר לאישה בתפקיד זהה מספיק כדי לקבוע עילת תביעה לפי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת וחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה?


חברת טבע חוייבה לפצות את יורשיה של עובדת חולת סרטן שהופלתה ופוטרה, ב- 2,170,000 ש"ח.
חברת טבע חוייבה לפצות את יורשיה של עובדת חולת סרטן שהופלתה ופוטרה, ב- 2,170,000 ש"ח.

פסק דין שניתן לאחרונה מגולל את מסכת הייסורים שעברה עובדת חברת טבע אשר התגלתה אצלה מחלת הסרטן. מפסק הדין עולה כי טבע הפלתה ואף פיטרה את העובדת המנוחה לאחר שהתגלה גידול ממאיר בראשה.


נתוני נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה
נתוני נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה פרסמה לאחרונה את סיכום התלונות שהוגשו אליה בשנה החולפת והנתונים, כלל אינם מחמיאים.
לפגישה כללית ללא התחייבות
מלא/י את פרטיך ואת פרטי הפנייה ונחזור אליך במהירות:

* נושא הפנייה:
* הודעה:
* שם מלא:
* אי מייל:
* טלפון: נייד: 
נושא

שם

טלפון

אימיילחדשות דיני עבודה

פגיעה נפשית הוכרה כפגיעה בעבודה

בית הדין לעבודה הכיר בפגיעה נפשית של מאבטח כפגיעה בעבודה ב"ל 61269-07-13

השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע ע"פ סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון ליום 1.1.2019 עומד על סך של 10,139 ש"ח.

קנס של 65,000 ש"ח למעסיק שהפלה עובדת עקב הריונה

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הטיל על קיבוץ עין הכרמל קנס מנהלי כבד עקב הפליית עובדת ואי קידומה בשל הריונה.31/01/2011

שכר המינימום עלה

שימו לב- שכר המינימום התעדכן ועומד כעת על 5,300 ₪ חודשי לעובד מעל גיל 18- 29.12 ₪ שעתי.

שבוע העבודה קוצר.

שבוע העבודה קוצר.
שבוע העבודה קוצר מ- 43 שעות שבועיות ל - 42 שעות שבועיות.

משרדנו מגייס!

לסניף משרדינו בירושלים וברמת גן, דרושים עורכי דין מצויינים למשרה קבועה ומתאגרת. קורות חיים ניתן לשלוח ל office@law-shalev.co.il תוך ציון המשרה המבוקשת בכותרת.